NYHETSBREV
Det kan segmenteres, (nærmest) gratis markedsføringskanal, og målbart.

 

Du kan fokusere på innholdet og jeg tar meg av design.