Logo.
Skap et unikt varemerke.

 
 

Prosessen rundt å utvikle en ny logo er delt inn i 4 faser👇

01
Brief.
Det første som må på plass er å forstå hvilken retning man ønsker logoen skal gå og hvilken identitet den skal ha.
Dermed må det kartlegges med selskapets ønsker rundt farger, fonter, symboler, stil, og andre pekepinner.

02.
Utkast leveres.
Du mottar max 10 logoforslag. Her velges det favoritter og gis tilbakemeldinger.

03
Ny designrunde.
Motta flere nye forslag til pirking.

04

Vinner kåres.
Logofiler leveres.